Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 3

Bình chọn:
3 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính 

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

2. Đã khoanh tròn vào \({1 \over 4}\)   số con vịt trong hình nào ?

Bài 3. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?

Bài 4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

Lời giải chi tiết

1

a) 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106=114

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30

2.

Đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con vịt ở trong hình a 

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột.

3. 

Giải

 4 bàn có số học sinh là:

2 x 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4. Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 10, 11 SGK Toán 3