Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 65, 66 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 65, 66 SGK Toán 3. Bài 3: Tính (theo mẫu).

Đề bài

1. 

2.

3. Tính (theo mẫu):

Mẫu: \(22 g + 47 g = 69 g\)

a) \(163 g + 28 g = \)                           b)  \(50 g  \times  2 =\)

    \(42 g – 25 g =\)                                    \(96 g : 3 =\)

    \(100 g + 45 g – 26 g =\)

4. Cả hộp sữa cân nặng \(455g\), vỏ hộp cân nặng \(58g\). Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

5. Mỗi túi mì chính cân nặng \(210 g\). Hỏi \(4\) túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải chi tiết

1.

a) Hộp đường cân nặng \(200 g\)

b) 3 quả táo cân nặng số gam là: \(500+200=700 g\)

c) Gói mì chính cân nặng số gam là: \(200+100=300 g\)

d) Quả lê cân nặng số gam là: \(200+200=400 g\)

2.

a) Quả đu đủ cân nặng \(800 g\)

b) Bắp cải cân nặng \(600 g\).

3. 

a) \(163 g + 28 g =      191g\)                    b)   \( 50 g \times 2 = 100g\)

    \(42 g – 25 g =       17g  \)                            \(96 g : 3 = 32g\)

    \(100 g + 45 g – 26 g = 119g\).

4. 

Số gam sữa có trong hộp là:

\(455 – 58 = 397 (g)\).

Đáp số: 397 g.

5.

Cả \(4\) gói mì chính cân nặng là:

 \( 210 \times 4 = 840g\)

Đáp số: 840 g.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Gam