Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.Tính nhẩm:

6 x 9 =

 28 : 7 =

7 x 7 =

56 : 7 =

7  x 8 =

36 : 6 =

6 x 3 =

48 : 6 =

6 x 5 =

42 : 7 =

7 x 5 =

40 : 5 =

2.

3. Số

 4m 4dm = …dm                                 2m 14cm = …cm

 1m 6dm = …dm                                 8m 32cm = …cm

4.Tổ Một trồng được 25 cây, tổ Hai trồng được gấp 3 lần số cây của tổ Một. Hỏi tổ Hai trồng được bao nhiêu cây?

5. a)  Đo độ dài đoạn thẳng AB:

 

    b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng \({1 \over 4}\) độ dài đoạn thẳng AB

Lời giải chi tiết

1.

6 x 9 = 54

 28 : 7 = 4

7 x 7 = 49

56 : 7 = 8

7  x 8 = 40

36 : 6 = 6

6 x 3 = 18

48 : 6 = 8

6 x 5 = 30

42 : 7 = 6

7 x 5 = 35

40 : 5 = 8

2. 

 

3.

 4m 4dm = 44dm                                 2m 14cm = 214cm

 1m 6dm = 16dm                                 8m 32cm = 832cm

4.

Số cây tổ Hai trồng được là:

25 x 3 = 75 (cây)

Đáp số: 75 cây

 

5. 

a) Học sinh dùng thước để đo và được kết quả là đoạn thẳng AB có độ dài là 12cm.

b) Đoạn thẳng CD có độ dài bằng:

 12 : 4 = 3 (cm).

Vẽ đoạn thẳng CD như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3