Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề bài

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

 

2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

a) 8 giờ 7 phút              b) 12 giờ 34 phút               c)4 giờ kém 13 phút

3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây:

Lời giải chi tiết

1.

Đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút

Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút

Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hay 11 giờ kém 21 phút

Đồng hồ G chỉ 3 giờ 57 phút hay 4 giờ kém 3 phút

2.

a) 8 giờ 7 phút          b) 12 giờ 34 phút           c) 4 giờ kém 13 phút

3.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành xem đồng hồ - Toán 3