Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 9 x 1 =                  9 x 5 =               9 x 4 =                9 x 10 =

    9 x 2 =                  9 x 7 =               9 x 8 =                9 x 0 =

    9 x 3 =                  9 x 9 =               9 x 6 =                0 x 9 =

b) 9 x 2 =                  9 x 5 =               9 x 8 =                9 x 10 =

    2 x 9 =                 5 x 9 =                8 x 9 =               10 x 9 =

2. Tính :

a) 9 x 3 + 9                        b) 9 x 8 + 9

    9 x 4 + 9                            9 x 9 + 9

3. Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

4. Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

 

 

Lời giải chi tiết

1. 

a) 9 x 1 = 9             9 x 5 = 45            9 x 4 = 32                  9 x 10 = 90

    9 x 2 = 18           9 x 7 = 63            9 x 8 = 72                  9 x 0 = 0

    9 x 3 = 27           9 x 9 = 81            9 x 6 = 54                  0 x 9 = 0

b) 9 x 2 = 18           9 x 5 = 45            9 x 8 = 72                  9 x 10 = 90

    2 x 9 = 18           5 x 9 = 45            8 x 9 = 72                  10 x 9 = 90

2. 

a) 9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36              

    9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                 

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81   

    9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

3.

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Đáp số: 37 xe.

4.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 64 SGK Toán 3