Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 × 1 =              9 × 5 =          9 × 4 =            9 × 10 =

    9 × 2 =              9 × 7 =            9 × 8 =            9 × 0 =

    9 × 3 =              9 × 9 =            9 × 6 =            0 × 9 =

b) 9 × 2 =              9 × 5 =            9 × 8 =            9 × 10 =

    2 × 9 =              5 × 9 =            8 × 9 =           10 × 9 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 × 1 = 9                          9 × 5 = 45

    9 × 2 = 18                        9 × 7 = 63

    9 × 3 = 27                        9 × 9 = 81

9 × 4 = 36                  9 × 10 = 90

9 × 8 = 72                  9 × 0 = 0

9 × 6 = 54                  0 × 9 = 0

b) 9 × 2 = 18        9 × 5 = 45 

    2 × 9 = 18        5 × 9 = 45

            9 × 8 =72            9 × 10 = 90

            8 × 9 = 72          10 × 9 = 90

Bài 2

Tính :

a) 9 x 3 + 9                        b) 9 x 8 + 9

    9 x 4 + 9                            9 x 9 + 9

Phương pháp giải:

 - Tính giá trị phép tính nhân.

- Cộng kết quả vừa tìm được với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 9 x 3 + 9  = 27 + 9 = 36              

    9 x 4 + 9  = 36 + 9 = 45                 

b) 9 x 8 + 9 = 72 + 9 = 81   

    9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội Một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Đội Một : 10 xe ô tô.

Ba đội còn lại, mỗi đội : 9 xe ô tô.

Tất cả : ... xe ô tô ?

- Tìm số xe của ba đội còn lại : Lấy số xe của mỗi đội nhân với 3.

- Tính tất cả số xe : Lấy số xe của đội Một cộng với kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 x 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

    10 + 27 = 37 (xe)

Đáp số: 37 xe.

Bài 4

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải:

 Lấy mỗi số của cột đầu tiên nhân với các số ở hàng đầu rồi viết kết quả vào ô trống tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 105 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 64 SGK Toán 3

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài