Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.1 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 5200+400=       6300+500=       8600+200=

    5600-400=        6800-500=        8800-200=

b) 4000+3000=        6000+4000=          9000+1000=

     7000-3000=         10000-6000=        10000-9000=

     7000-3000=          10000-4000=        10000-1000=

2. Đặt tính rồi tính:

a) 6924 + 1536                                     b)  8493 – 3667

    5718 + 636                                            4380 – 729

3. Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được 1: 3 số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây?

4. Tìm x:

a) x + 1909 = 2050

b) x – 586 = 3705

c) 8462 – x = 762

5. 

Lời giải chi tiết

1.  

a) 5200+400=5600    6300+500= 6800   8600+200=8800

    5600-400=5200     6800-500=6300     8800-200=8600

b) 4000+3000=7000        6000+4000=9000          9000+1000=10000

     7000-3000=4000         10000-6000=4000        10000-9000=1000

     7000-3000=4000          10000-4000= 6000       10000-1000=9000

2.

3.

Số cây trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Số cây trồng được tất cả là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Đáp số: 1264 cây

4. 

a) x + 1909 = 2050

    x = 2050 – 1909

    x = 141

b) x – 586 = 3705

    x = 3075 + 586

    x = 4291

c) 8462 – x = 762

    x = 8462 – 762

    x = 7700

5.

Có thể xếp thành hình tam giác như sau:

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3