Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 5200 + 400 =       6300 + 500 =       8600 + 200 =

    5600 – 400 =        6800 – 500 =        8800 – 200 =

b) 4000 + 3000 =          6000 + 4000 =          9000 + 1000 =

    7000 – 4000 =          10000 – 6000 =        10000 – 9000 =

    7000 – 3000 =          10000 – 4000 =        10000 – 1000 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng, trừ nhẩm các số tròn nghìn, tròn trăm.

Lời giải chi tiết:

a) 5200 + 400 = 5600         

    5600 – 400 = 5200   

    6300 + 500 = 6800

    6800 – 500 = 6300

    8600 + 200 = 8800

    8800 – 200 = 8600

b) 4000 + 3000 = 7000                    

    7000 – 4000 = 3000                  

    7000 – 3000 = 4000                 

    6000 + 4000 = 10000

    10000 – 6000 = 4000

    10000 – 4000 = 6000

    9000 + 1000 = 10000

    10000 – 9000 = 1000

    10000 – 1000 = 9000

Bài 2

 Đặt tính rồi tính:

a)       6924 + 1536

          5718 + 636

b)       8493 – 3667

          4380 – 729

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính với các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một đội trồng cây đã trồng được 948 cây, sau đó trồng thêm được bằng \(\dfrac{1}{3}\) số cây đã trồng. Hỏi đội đó đã trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

- Tìm số cây đội đã trồng thêm = Số cây đã trồng được nhân với \(\dfrac{1}{3}\)

- Tìm tất cả số cây đội đã trồng được = Số cây đã trồng được + Số cây trồng thêm

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt: 

Đã trồng: 948 cây.

Trồng thêm: \(\dfrac{1}{3}\) số cây đã trồng.

Tất cả: ? cây.

Bài giải

Số cây đội đó trồng thêm được là:

948 : 3 = 316 (cây)

Đội đó trồng được tất cả số cây là:

948 + 316 = 1264 (cây)

Đáp số: 1264 cây.

Bài 4

Tìm \(x\):

a) \(x\) + 1909 = 2050

b) \(x\) – 586 = 3705

c) 8462 – \(x\) = 762

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 1909 = 2050

                \( x\) = 2050 – 1909

                \(  x\) = 141

b) \(x\) – 586 = 3705

              \(x\) = 3705 + 586

              \( x\) = 4291

c) 8462 – \(x\) = 762

                \(  x\) = 8462 – 762

                \( x\) = 7700

Bài 5

Phương pháp giải:

Ghép các hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to cho trước.

Lời giải chi tiết:

Có thể các hình tam giác nhỏ như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 375 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.