Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3. Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4                      b)  18061 x 5

   12198 x 4                            10670 x 6 

Phương pháp giải:

Đặt tính: Viết phép nhân 2 số theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Một kho chứa 63 150\(l\) dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10 715\(l\) dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 63 150 lít

Lấy ra 3 lần; mỗi lần 10 715 lít

Còn lại: ? lít

- Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu mỗi lần lấy được nhân với 3.

- Số lít dầu còn lại bằng 63 150 lít trừ đi số lít dầu đã lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu đã lấy ra khỏi kho là:

      10 715 x 3 = 32 145 (\(l\))

Số lít dầu còn lại trong kho là:

    63 150 – 32 145 = 31 005 (\(l\))

Đáp số: 31 005\(l\).

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 10303 x 4 + 27854            

    21507 x 3 – 18799

b) 26742 + 14031 x 5

    81025 – 12071 x 6

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép nhân.

- Tính giá trị của phép tính cộng hoặc trừ còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066

    21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

    81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4

 Tính nhẩm:

 a) 3000 x 2                       b)   11000 x 2 =

     2000 x 3 =                           12000 x 2 =

     4000 x 2 =                           13000 x 3 =

     5000 x 2 =                           15000 x 2 =

Phương pháp giải:

11000  x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000  x 3 = 33000

Lời giải chi tiết:

a)  3000 x 2  = 6000

     2000 x 3 =   6000 

     4000 x 2 =  8000  

     5000 x 2 =  10000

 b) 11000 x 2 = 22000

     12000 x 2= 24000

     13000 x 3 = 39000

     15000 x 2 = 30000

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 457 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.