Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 54 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3. Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4                      b)  18061 x 5

   12198 x 4                            10670 x 6

2. Một kho chứa 63150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10715 l dầu. hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu?

3. Tính giá trị của biểu thức:

a) 10303 x 4 + 27854            b) 26742 + 14031 x 5

    21507 x 3 – 18799                81025 – 12071 x 6

4. Tính nhẩm:

Cách làm:

11000  x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000  x 3 = 33000

 a) 3000 x 2                       b)   11000 x 2 =

     2000 x 3 =                           12000 x 2 =

     4000 x 2 =                           13000 x 3 =

     5000 x 2 =                           15000 x 2 =

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số dầu đã chuyển ra khỏi kho là:

10715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

63150 – 32145 = 31005 (lít)

Đáp số: 31005 lít

3.

a) 10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066

    21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

    81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

4. 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a)  3000 x 2  = 6000                  b)   11000 x 2 = 22000

     2000 x 3 =   6000                        12000 x 2= 24000

     4000 x 2 =  8000                         13000 x 3 = 39000

     5000 x 2 =  10000                       15000 x 2 = 30000

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 162 SGK Toán 3