Bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162 SGK Toán 3. Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 21718 x 4                      b)  18061 x 5

   12198 x 4                            10670 x 6

Phương pháp giải:

Đặt tính: Viết phép nhân 2 số theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính: Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

Bài 2

 Một kho chứa 63 150 l dầu. người ta đã lấy dầu ra khỏi kho ba lần, mỗi lần lấy 10 715 l dầu. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 63 150 lít

Lấy ra 3 lần; mỗi lần 10 715 lít

Còn lại: ? lít

- Số lít dầu đã lấy ra bằng số lít dầu mỗi lần lấy được nhân với 3.

- Số lít dầu còn lại bằng 63 150 lít trừ đi số lít dầu đã lấy ra.

Giải chi tiết:

Số lít dầu đã lấy ra khỏi kho là:

      10 715 x 3 = 32 145 (lít)

Số dầu còn lại trong kho là:

    63 150 – 32 145 = 31 005 (lít)

Đáp số: 31 005 lít.

Bài 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 10303 x 4 + 27854            b) 26742 + 14031 x 5

    21507 x 3 – 18799                81025 – 12071 x 6

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của phép nhân.

- Tính giá trị của phép tính cộng hoặc trừ còn lại.

Giải chi tiết:

a) 10303 x 4 + 27854  = 41212 + 27854 = 69066

    21507 x 3 – 18799      = 64521 – 18799 = 45722

b) 26742 + 14031 x 5 = 26742 + 70155 = 96897

    81025 – 12071 x 6 = 81025 – 72426 = 8599

Bài 4

 Tính nhẩm:

 a) 3000 x 2                       b)   11000 x 2 =

     2000 x 3 =                           12000 x 2 =

     4000 x 2 =                           13000 x 3 =

     5000 x 2 =                           15000 x 2 =

Phương pháp giải:

11000  x 3 = ?

Nhẩm 11 nghìn x 3 = 33 nghìn

Vậy 11000  x 3 = 33000

Giải chi tiết:

a)  3000 x 2  = 6000                  b)   11000 x 2 = 22000

     2000 x 3 =   6000                        12000 x 2= 24000

     4000 x 2 =  8000                         13000 x 3 = 39000

     5000 x 2 =  10000                       15000 x 2 = 30000

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.5 trên 212 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 162 SGK Toán 3

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài