Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm

a)   7 x 8 =             7 x 9 =         7 x 6 =             7 x 7 =

     56 : 7 =           63 : 7 =        42 : 7 =           49 : 7 =

b) 70 : 7 =          28 : 7 =        30 : 6 =             18 : 2 = 

    63 : 7 =          42 : 6 =         35 : 5 =            27 : 3 =

    14 : 7 =          42 : 7 =         35 : 7 =            56 : 7 =

2. Đặt tính rồi tính

3. Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

4. Tìm \({1 \over 7}\) số con mèo trong mỗi hình sau:

Lời giải chi tiết

1.

a)  7 x 8 = 56           7 x 9 = 63        7 x 6 = 42            7 x 7 = 49

    56 : 7 =   8         63 : 7 = 9         42 : 7 =   6           49 : 7 = 7

b) 70 : 7 =  10       28 : 7 =4        30 : 6 = 5            8 : 2 = 9

    63 : 7 = 9         42 : 6 = 7        35 : 5 = 6           27 : 3 = 9

    14 : 7 =  2        42 : 7 =  6       35 : 7 =  5         56 : 7 = 8.

2. 

3.

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm

 

4.

Hình a)

Đếm tổng cộng trong hình có 21 con mèo

Vậy  \({1 \over 7}\) số con mèo trong hình a là:

21 :  7 = 3 (con).

Hình b)

Đếm tổng cộng trong hình có 14 con mèo.

Vậy \({1 \over 7}\) số con mèo trong hình b là:

14 : 7 = 2 (con)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 36 SGK Toán 3