Bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống (< , > = ).

Đề bài

1. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống (< , > , = )

4589…10001                        35276….35275

8000…7999 + 1                     99999…100000

3527….3519                          86573….96573

2. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

89156…98516                            67628….67728

69731…69713                          89999..90000

79650…79650                          78659…76860

3.

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau: 83269, 92368, 29863, 68932

b) Tìm số bé nhất trong các số sau: 74203, 100000. 54307, 90241

4. a) Viết các số 30620, 8258, 31855, 16999 theo thứ tự từ bé đến lớn

    b) Viết các số 65372, 56372, 76325, 56327 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

1.

4589 < 10001                         35276 > 35275

8000 = 7999 + 1                     99999 < 100000

3527 > 3519                          86573  < 96573

2.

89156 < 98516                            67628 < 67728

69731 > 69713                          89999 < 90000

79650 = 79650                          78659 > 76860

3. 

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 92368

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 54307

4. 

a) Viết các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

8258; 16999; 30620; 31855

b) Viết các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

76235; 65372; 56372; 56327

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - So sánh các số trong phạm vi 100000