Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.1 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3. Bài 1. Viết các số.

Đề bài

1. Viết các số:

a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm;

b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy;

c) Chín mươi nghìn chín trăm;

d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai.

2. Đặt tính rồi tính:

a) 54287 + 29508           b)  4508 x 3

     78362 – 24935               34625 : 5

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

4. Tính:

 a) (9 + 6) x 4 =

      9 + 6 x 4  =               

b)  28 + 21 : 7 = 

     (28 + 21) : 7 = 

5. Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Lời giải chi tiết

1.

a) 76 245      b) 51 807        c) 90900        d) 22 002

2.

 

3.

Đồng hồ A chỉ  10 giờ 28 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút

Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

4. 

 a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

      9 + 6 x 4  = 9 + 24 = 33              

b)  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31

      (28 + 21) : 7 = 49 : 7 =

5. 

Giá tiền mỗi đôi dép là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số: 55 500 đồng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3