Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 42 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 SGK Toán 3. Bài 1. Viết các số.

Lời giải chi tiết

1. Viết các số:

a) Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm;

b) Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy;

c) Chín mươi nghìn chín trăm;

d) Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai.

Phương pháp giải:

Xác định các chữ số của các hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi viết số có năm chữ số thích hợp.

Cách giải:

a) 76 245      b) 51 807        c) 90 900        d) 22 002

2. Đặt tính rồi tính:

a) 54287 + 29508           b)  4508 x 3

     78362 – 24935               34625 : 5

Cách giải:

 

3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của đồng hồ.

Cách giải:

Đồng hồ A chỉ 10 giờ 18 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút.

Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút.

4. Tính:

 a) (9 + 6) x 4 =

      9 + 6 x 4  =               

b)  28 + 21 : 7 = 

     (28 + 21) : 7 = 

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân và cộng thì tính phép nhân trước rồi đến phép cộng.

Cách giải: 

 a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

      9 + 6 x 4  = 9 + 24 = 33              

b)  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31

    (28 + 21) : 7 = 49 : 7 = 7

5. Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92 500 đồng. Hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 đôi dép: 92 500 đồng

3 đôi dép: ? đồng

- Tìm giá tiền của một đôi dép.

- Tìm giá tiền của 3 đôi dép.

Cách giải: 

Giá tiền của mỗi đôi dép là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

Đáp số: 55 500 đồng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu