Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3. Bài 2: Viết (theo mẫu).

Đề bài

2. Viết (theo mẫu):

Hàng

 

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

 

 

5

9

4

7

 

 

9

1

7

4

 

 

2

8

3

5

 

3. Số?

Lời giải chi tiết

 2.

Hàng

 

Đọc số

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Viết số

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

8

5

6

3

8563

Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

5

9

4

7

5947

Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy

9

1

7

4

9174

Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn

2

8

3

5

 

Hai nghìn tam trăm ba mươi lăm.

3.

 

loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số có bốn chữ số