Bài 1 trang 92 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

Giải bài 1 trang 92 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu)

Đề bài

Viết (theo mẫu)

a) Mẫu:

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

1000

100

100

10

10

10

1

4

2

3

1

Viết số \(4321\) . Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt.

b)

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

Hàng

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

1000

1000

1000

 

100

100

100

100

10

10

10

10

1

1

3

4

4

2

Viết số: \(3442\). Đọc số: Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số có bốn chữ số