Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang

Bình chọn:
4.1 trên 119 phiếu

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

1. Đường trung bình của tam giác

- Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

- Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm của cạnh thứ ba.

- Định lí 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Tam giác \(ABC\) có \(DE\) là đường trung bình.

2. Đường trung bình của hình thang

- Định nghĩa: Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.

- Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên thứ hai.

- Định lí 4: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

Hình thang \(ABCD\) có \(EF\) là đường trung bình.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 8 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 76 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D của AB

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Vẽ tam giác ABC bất kì rồi lấy trung điểm D

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 77 SGK Toán 8 Tập 1. Tính độ dài đoạn BC trên hình 33.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 78 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình thang ABCD (AB // CD). Qua trung điểm E của AD kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt AC ở I, cắt BC ở F (h.37)...

Xem chi tiết
Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1 Bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia

Xem chi tiết
Bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1 Bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 102 SGK Toán 8 tập 1. Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax

Xem chi tiết
Bài 71 trang 103 SGK Toán 8 tập 1 Bài 71 trang 103 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 71 trang 103 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC ...

Xem chi tiết
Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1 Bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 31 SGK Toán 8 tập 1. Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.