CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bình chọn:
4.1 trên 194 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71a).

Xem chi tiết

Bài 1 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 1 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 1 trang 96 SGK Toán 8 tập 2. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau

Xem chi tiết

Bài 2 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 2 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 2 trang 96 SGK Toán 8 tập 2. ABCD có

Xem chi tiết

Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 8 tập 2. Xem hình 28a

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (A'B'C'D').

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Người ta tô đậm những cạnh

Xem chi tiết

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình và cho biết :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Một căn phòng dài 4,5m,

Xem chi tiết

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 8 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Hình 31 vẽ một phòng ở.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84):

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D').

Xem chi tiết

Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 10 trang 103 SGK Toán 8 tập 2. Gấp hình 33a theo các nét đã chỉ ra

Xem chi tiết

Bài 11 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 11 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 11 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 12 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài