CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bình chọn:
4.1 trên 197 phiếu
Lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Lý thuyết hình hộp chữ nhật

Lý thuyết hình hộp chữ nhật. A) KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết hình lăng trụ đứng

Lý thuyết hình lăng trụ đứng. A) KIẾN THỨC CƠ BẢN:

Xem chi tiết

Lý thuyết hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

A.KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết thể tích của hình chóp đều

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết thể tích của hình lăng trụ đứng

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Lý thuyết thể tích của hình hộp chữ nhật

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 96 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' (h.71a).

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 1 trang 96 SGK Toán 8 tập 2. Hãy kể tên những cạnh bằng nhau

Xem lời giải

Bài 2 trang 96 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD có

Xem lời giải

Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật

Xem lời giải

Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 8 tập 2. Xem hình 28a

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (A'B'C'D').

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Người ta tô đậm những cạnh

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình và cho biết :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất