Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bình chọn:
4.2 trên 212 phiếu
Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

1. Bất đẳng thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2. Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. a) Khi cộng - 3 và cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. So sánh -2004+(-777) và -2005+(-777) mà không tính giá trị từng biểu thức.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. Dựa vào thứ tự giữa căn 2 và 3, hãy so sánh ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen

Xem lời giải