Bài 1. Tứ giác

Bình chọn:
4.2 trên 756 phiếu
Lý thuyết tứ giác

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác...

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Tìm x ở hình 5, hình 6

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với một góc của tứ giác

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9

Xem lời giải

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải