Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức

Bình chọn:
4.1 trên 269 phiếu
Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức

1.Tính chất

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức x/3. Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Dùng quy tắc đổi dấu hãy điền một đa thức thích hợp và chỗ trống trong mỗi đẳng thức

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SGK Toán 8 tập 1

Cô giáo yêu cầu mỗi bạn cho một ví dụ về hai phân thức đại số bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 38 SGK Toán 8 tập 1. Điền đa thức thích hợp vào mỗi chỗ trống trong các đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 38 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức để điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải