Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bình chọn:
4.2 trên 559 phiếu
Lý thuyết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Tìm mẫu thức chung

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hai phân thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức...

Xem lời giải

Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem lời giải

Bài 15 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Xem lời giải

Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

Xem lời giải

Bài 17 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Cho hai phân thức

Xem lời giải

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

Xem lời giải

Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem lời giải

Bài 20 trang 44 sgk toán 8 tập 1

Cho hai phân thức: Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải