Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Bình chọn:
4.2 trên 404 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 41 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hai phân thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 42 SGK Toán 8 Tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy dồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết

Bài 15 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 15 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

Xem chi tiết

Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1 Bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau (có thể áp dụng quy tắc đổi dấu đối với một phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

Xem chi tiết

Bài 17 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 17 trang 43 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Cho hai phân thức

Xem chi tiết

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1 Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức hai phân thức:

Xem chi tiết

Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1 Bài 19 trang 43 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 43 SGK Toán 8 tập 1. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

Xem chi tiết

Bài 20 trang 44 sgk toán 8 tập 1 Bài 20 trang 44 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 44 SGK Toán 8 tập 1. Cho hai phân thức: Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài