Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bình chọn:
4.2 trên 236 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2<3 với -345 thì được bất đẳng thức nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2 Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2 Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Số a là số âm hay dương nếu:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng tỏ:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. a)So sánh (-2).3 và -4,5. b)Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng minh:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Xem chi tiết

Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem chi tiếtHỏi bài