Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bình chọn:
4.2 trên 277 phiếu
Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2<3 với -345 thì được bất đẳng thức nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Số a là số âm hay dương nếu:

Xem lời giải

Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng tỏ:

Xem lời giải

Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. a)So sánh (-2).3 và -4,5. b)Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, chứng minh:

Xem lời giải

Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh:

Xem lời giải

Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Xem lời giải

Bài 14 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Cho a < b, hãy so sánh:

Xem lời giải