Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bình chọn:
4.2 trên 425 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh: 105^2 - 25.

Xem chi tiết
Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1 Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem chi tiết
Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1 Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 46 trang 21 sgk toán 8 tập 1 Bài 46 trang 21 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 21 SGK Toán 8 tập 1. Tính nhanh:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết


Gửi bài