Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Bình chọn:
4.1 trên 597 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 Tập 1. Tính nhanh: 105^2 - 25.

Xem lời giải

Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 44 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 20 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 46 trang 21 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải