Bài 6. Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.4 trên 224 phiếu
Bài 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 37 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 37 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép đo cần thiết( chính xác đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152)

Xem chi tiết

Bài 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 38 trang 130 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 38 trang 130 SGK Toán 8 tập 1. Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153

Xem chi tiết

Bài 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 39 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 39 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154

Xem chi tiết

Bài 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 40 trang 131 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 40 trang 131 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích thực của hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Bài 6 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiếtHỏi bài