CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bình chọn:
3.9 trên 1600 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đoán tuổi

Xem chi tiết
Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 8 Tập 1

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân...

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài