CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bình chọn:
3.9 trên 1642 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1. Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Làm tính nhân:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 2 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1. Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 4 trang 5 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Đoán tuổi

Xem chi tiết

Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 5 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1. Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 7 Toán 8 Tập 1

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 7 SGK Toán 8 Tập 1. Viết biểu thức tính diện tích của một hình chữ nhật theo x và y, biết hai kích thước của hình chữ nhật đó là (2x + y) và (2x – y).

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài