Bài 12. Hình vuông

Bình chọn:
4.2 trên 409 phiếu
Lý thuyết hình vuông

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 107 SGK Toán 8 Tập 1

Đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 12 trang 108 SGK Toán 8 Tập 1

Tìm các hình vuông trên hình 105.

Xem lời giải

Bài 79 trang 108 SGK Toán 8 tập 1

Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng

Xem lời giải

Bài 80 trang 108 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 80 trang 108 SGK Toán 8 tập 1. Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Xem lời giải

Bài 81 trang 108 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình 106. Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 82 trang 108 sgk toán 8 tập 1

Cho hình 107, trong đó ABCD là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình vuông.

Xem lời giải

Bài 83 trang 109 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 83 trang 109 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ? a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

Xem lời giải

Bài 84 trang 109 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC,

Xem lời giải

Bài 85 trang 109 SGK Toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE

Xem lời giải

Bài 86 trang 109 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 86 trang 109 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Lấy một tờ giấy gấp làm tư rồi cắt chéo theo nhát cắt AB

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 12 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải