Bài 4. Diện tích hình thang

Bình chọn:
4.3 trên 345 phiếu
Lý thuyết diện tích hình thang

1. Công thức tính diện tích hình thang

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy chia hình thang ABCD

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Xem lời giải

Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140

Xem lời giải

Bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích ?

Xem lời giải

Bài 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Xem lời giải

Bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

Xem lời giải

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK

Xem lời giải

Bài 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4- Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải