Bài 4. Diện tích hình thang

Bình chọn:
4.3 trên 307 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy chia hình thang ABCD

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy dựa vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích hình bình hành.

Xem chi tiết

Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140

Xem chi tiết

Bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 27 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Vì sao hình chữ nhật ABCD và hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích ?

Xem chi tiết

Bài 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình có cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Xem chi tiết

Bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Khi nối trung điểm của hai đáy hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau?

Xem chi tiết

Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 30 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK

Xem chi tiết

Bài 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Xem hình 144. Hãy chỉ ra các hình có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học  8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học  8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4- Chương 2 - Hình học  8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4- Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Xem chi tiếtHỏi bài