Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bình chọn:
4 trên 552 phiếu
Lý thuyết. Tính chất đường phân giác của tam giác

Lý thuyết: Tính chất đường phân giác của tam giác

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 65 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 65 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC, biết:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2. Xem hình 23a.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 67 SGK Toán 8 Tập 2. Tính x trong hình 23b.

Xem lời giải

Bài 15 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Xem lời giải

Bài 16 trang 67 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 67 SGK Toán 8 tập 2. Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB= m, AC= n và AD là đường phân giác. Chứng minh rẳng tỉ số diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác ACD bằng

Xem lời giải

Bài 17 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 68 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E.

Xem lời giải

Bài 18 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có AB= 5cm, AC= 6cm, BC= 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Xem lời giải

Bài 19 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 20 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 68 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình thang ABCD (AB //CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhat tại O.

Xem lời giải

Bài 21 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB= m, AC= n( n>m). Và diện tích của tam giác ABC là S.

Xem lời giải

Bài 22 trang 68 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Xem lời giải