Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức

Bình chọn:
4 trên 1268 phiếu
Lý thuyết nhân đơn thức với đa thức.

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy viết một đơn thức và một đa thức tùy ý.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 8 Tập 1

Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, chiều cao bằng 2y mét...

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Làm tính nhân:

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Thực hiện phép nhân, rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1.

Đố: Đoán tuổi

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Rút gọn biểu thức:

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 sgk toán 8 tập 1.

Giải bài 6 trang 6 SGK Toán 8 tập 1. Đánh dấu x vào ô mà em cho là đáp án đúng:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải