Bài 3. Rút gọn phân thức

Bình chọn:
3.7 trên 428 phiếu
Lý thuyết rút gọn phân thức

1. Qui tắc

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 38 SGK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Cho phân thức:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1. Rút gọn phân thức.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 39 SGK Toán 8 Tập 1. Rút gọn phân thức...

Xem lời giải

Bài 7 trang 39 SGK Toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

Xem lời giải

Bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 1

Trong một tờ nháp của một bạn có ghi một số phép rút gọn phân thức như sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 40 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Xem lời giải

Bài 10 trang 40 sách giáo khoa lớp 8 tập 1

Giải bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Đố em rút gọn được phân thức:

Xem lời giải

Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 1. Rút gọn phân thức:

Xem lời giải

Bài 12 trang 40 sgk toán 8 tập 1

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

Xem lời giải

Bài 13 trang 40 sgk toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải