Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bình chọn:
4 trên 705 phiếu
Lý thuyết Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1

Phân tích đa thức 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy thành nhân tử.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1. a) Tính nhanh x^2 + 2x + 1 - y^2 tại x = 94,5 và y = 4,5.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 51 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 24 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 53 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 24 SGK Toán 8 tập 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Xem lời giải

Bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Tìm x, biết:

Xem lời giải

Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Tính nhanh giá trị của đa thức:

Xem lời giải

Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Xem lời giải

Bài 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải