Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.3 trên 192 phiếu
Đề thi học kì 1 lớp 8 có lời giải - Tất cả các môn

Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 các môn lớp 8 được sưu tầm từ các trường trên cả nước, biên soạn theo các hình thức tự luận, trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp.

Xem lời giải

Đề thi kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Tất Thành

Giải chi tiết đề thi kì 1 môn toán lớp năm 2019 - 2020 trường THCS Nguyễn Tất Thành với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Thanh Trì

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Thanh Trì với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD quận Bình Tân với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Tân Phú

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 PGD Tân Phú với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Chánh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Bình Chánh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 11

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Quận 11 với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 Trường THCS Trung Sơn Trầm

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 trường THCS Trung Sơn Trầm với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Phú Nhuận

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn toán lớp 8 năm 2019 - 2020 phòng GDĐT Phú Nhuận với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem lời giải

Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 8

Xem lời giải

Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 8

Xem lời giải

Xem thêm