Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

Bình chọn:
4.1 trên 146 phiếu
Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2 phần Hình học trang 131 SGK toán 8 tập 1

Trả lời phần câu hỏi ôn tập chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác trang 131 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Xem các hình 156, 157, 158 và trả lời các câu hỏi sau:...

Xem chi tiết

Bài 41 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 132 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HD, DC, EC (h.159)

Xem lời giải

Bài 42 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 132 SGK Toán 8 tập 1. Trên hình 160 (AC//BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích của tứ giác ABCD.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Bài 43 trang 132 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 132 SGK Toán 8 tập 1. Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a.

Xem lời giải

Bài 44 trang 133 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 133 SGK Toán 8 tập 1. Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.

Xem lời giải

Bài 45 trang 133 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 133 SGK Toán 8 tập 1. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6 cm và 4 cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5 cm. Tính độ dài đường cao kia.

Xem lời giải

Bài 46 trang 133 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 133 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng 3/4 diện tích của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 47 trang 133 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 133 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.162). Chứng minh sáu tam giác: 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Đa giác. Diện tích đa giác

Lý thuyết Ôn tập chương 2. Đa giác. Diện tích đa giác

Xem chi tiết