CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bình chọn:
3.9 trên 255 phiếu
Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Xem chi tiết

Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Nếu hai cạnh tam giác nảy tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và góc tạo bởi các cặp đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông

Xem chi tiết

Lý thuyết. Định lí TaLet trong tam giác

1.Tỉ số của hai đoạn thẳng. a) Định nghĩa:- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Hai tam giác đồng dạng

1. Định nghĩa Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

Xem chi tiết

Lý thuyết. Tính chất đường phân giác của tam giác

Lý thuyết: Tính chất đường phân giác của tam giác

Xem chi tiết

Lý thuyết. Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

Xem chi tiết

Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 56 SGK Toán 8 Tập 2

Cho AB = 3cm; CD = 5cm

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A'B', C'D'

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 57 SGK Toán 8 Tập 2. Vẽ tam giác ABC trên giấy kẻ học sinh như trên hình 3...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 Tập 2

Tính các độ dài x và y trong hình 5.

Xem lời giải

Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 Tập 2. Tam giác ABC có AB=6cm; AC=9cm...

Xem lời giải

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB/CD=3/4 và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Xem lời giải

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Xem lời giải

Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2. Cho biết AB'/AB= AC'/AC

Xem lời giải

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 60 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình 9. a) Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau?...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 62 SGK Toán 8 Tập 2. Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 12.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất