CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
3.9 trên 327 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2. Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống :

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. a) Khi cộng - 3 và cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. So sánh -2004+(-777) và -2005+(-777) mà không tính giá trị từng biểu thức.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. Dựa vào thứ tự giữa căn 2 và 3, hãy so sánh ...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2 Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2 Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2 Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2 Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2<3 với -345 thì được bất đẳng thức nào?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2 Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2 Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 7 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Số a là số âm hay dương nếu:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng tỏ:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 9 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 10 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. a)So sánh (-2).3 và -4,5. b)Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2 Bài 11 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 40 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng minh:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài