CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bình chọn:
3.9 trên 333 phiếu
Lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối

Xem chi tiết

Lý thuyết bất phương trình một ẩn

1. Bất phương trình một ẩn

Xem chi tiết

Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

1. Bất đẳng thức

Xem chi tiết

Lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

Xem chi tiết

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 2. Điền dấu thích hợp (=, <, >) vào chỗ trống :

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. a) Khi cộng - 3 và cả hai vế của bất đẳng thức - 4 < 2 thì được bất đẳng thức nào ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. So sánh -2004+(-777) và -2005+(-777) mà không tính giá trị từng biểu thức.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 Tập 2. Dựa vào thứ tự giữa căn 2 và 3, hãy so sánh ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. So sánh a và b nếu:

Xem lời giải

Bài 4 trang 37 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. Đặt dấu thích hợp (<, >) vào chỗ chấm:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 Tập 2. a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2<3 với -345 thì được bất đẳng thức nào?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2. Cho -4a > -4b, hãy so sánh a và b.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 2 trang 39 SGK Toán 8 Tập 2

Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức cho cùng một số khác 0 thì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 39 SGK Toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất