Bài 9. Hình chữ nhật

Bình chọn:
4.1 trên 479 phiếu
Lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng hình chữ nhật ABCD

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Với một chiếc compa,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 86: a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ? b) So sánh các độ dài AM và BC.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 87: a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao? b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem lời giải

Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chứ nhật

Xem lời giải

Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm hai đường chéo cuẩ hình chữ nhật là tâm đối xứng của

Xem lời giải

Bài 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.

Xem lời giải

Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 90.

Xem lời giải

Bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem lời giải

Bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi

Xem lời giải

Bài 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một đội công nhân đang trồng cây trên đoạn đường AB.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Xem thêm