Bài 5. Diện tích hình thoi

Bình chọn:
4.2 trên 310 phiếu
Lý thuyết diện tích hình thoi

1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC, BD, biết AC ⊥ BD tại H (h.145)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy viết công thức tính diện tích hình thoi theo hai đường chéo.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 127 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác.

Xem lời giải

Bài 32 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 32 trang 128 SGK Toán 8 tập 1. a) Hãy vẽ một tứ giác có độ dài hai đường chéo là 3,6cm, 6cm và hai đường chéo đó vuông góc với nhau.

Xem lời giải

Bài 33 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó.

Xem lời giải

Bài 34 trang 128 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật . Vì sao tứ giác này là một hình thoi?

Xem lời giải

Bài 35 trang 129 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 35 trang 129 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo

Xem lời giải

Bài 36 trang 129 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 36 trang 129 SGK Toán 8 tập 1. Cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn? Vì sao?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải