Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bình chọn:
3.9 trên 230 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 98 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 75:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật ở hình 77:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 77 các đường thẳng song song với mặt phẳng (A'B'C'D').

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 99 SGK Toán 8 Tập 2. Trên hình 78 còn có những cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 5 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Người ta tô đậm những cạnh

Xem chi tiết

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 6 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Quan sát hình và cho biết :

Xem chi tiết

Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Một căn phòng dài 4,5m,

Xem chi tiết

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 8 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Hình 31 vẽ một phòng ở.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 9 trang 100 SGK Toán 8 tập 2. Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Xem chi tiếtHỏi bài