Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bình chọn:
4.2 trên 185 phiếu
Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ hai Lý thuyết. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Nếu hai cạnh tam giác nảy tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và góc tạo bởi các cặp đó bằng nhau, thì hai tam giác đồng dạng.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 75 SGK Toán 8 Tập 2. Cho hai tam giác ABC và DEF có kích thước như trong hình 36.

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 76 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 76 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 76 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây (h.38):

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 77 SGK Toán 8 Tập 2. a) Vẽ tam giác ABC có ∠(BAC) = 50o, AB = 5cm, AC = 7,5cm (h.39)

Xem chi tiết
Bài 32 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 Bài 32 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 77 SGK Toán 8 tập 2. Trên một cạnh của góc xOy

Xem chi tiết
Bài 33 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 33 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 77 SGK Toán 8 tập 2. Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì hai đường trung tuyến tương ứng với hai tam giác đó cũng bằng k.

Xem chi tiết
Bài 34 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2 Bài 34 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2. Dựng tam giác ABC, biết ...

Xem chi tiết


Gửi bài