CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
3.6 trên 637 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Em hãy viết một phân thức đại số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Có thể kết luận...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Xét xem hai phân thức...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Bạn Quang nói rằng:...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Cho ba đa thức.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức x/3. Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Cho phân thức...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết...

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài