CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bình chọn:
3.6 trên 695 phiếu
Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức

1.Tính chất

Xem chi tiết

Lý thuyết phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo

Xem chi tiết

Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số

1. Qui tắc

Xem chi tiết

Lý thuyết về phân thức đại số

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Lý thuyết rút gọn phân thức

1. Qui tắc

Xem chi tiết

Lý thuyết phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Xem chi tiết

Lý thuyết quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

1. Tìm mẫu thức chung

Xem chi tiết

Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ

Xem chi tiết

Lý thuyết phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Em hãy viết một phân thức đại số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Có thể kết luận...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Xét xem hai phân thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Bạn Quang nói rằng:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Cho ba đa thức.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 37 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy nhắc lại tính chất cơ bản của phân số.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất