Bài 1. Phân thức đại số

Bình chọn:
4.3 trên 268 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Em hãy viết một phân thức đại số

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Có thể kết luận...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Xét xem hai phân thức...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Bạn Quang nói rằng:...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1 Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 8 tập 1. Cho ba đa thức.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài