Bài 1. Phân thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 349 phiếu
Lý thuyết về phân thức đại số

1. Định nghĩa

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Em hãy viết một phân thức đại số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Một số thực a bất kì có phải là một phân thức không ? Vì sao ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Có thể kết luận...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Xét xem hai phân thức...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 35 SGK Toán 8 Tập 1. Bạn Quang nói rằng:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 SGK Toán 8 tập 1

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Ba phân thức sau có bằng nhau không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Cho ba đa thức.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8a

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải