Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bình chọn:
4 trên 224 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 101 SGK Toán 8 Tập 2. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.84):

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 102 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm trên hình 84 các mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (A'B'C'D').

Xem chi tiết

Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 10 trang 103 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 10 trang 103 SGK Toán 8 tập 2. Gấp hình 33a theo các nét đã chỉ ra

Xem chi tiết

Bài 11 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 11 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 11 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Tính các kích thước của một hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 12 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 12 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bài 13 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 13 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 13 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Viết công thức tính thể tích

Xem chi tiết

Bài 14 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 14 trang 104 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 14 trang 104 SGK Toán 8 tập 2. Một bể nước hình hộp chữ nhật

Xem chi tiết

Bài 15 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 15 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 15 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Một cái thùng hình lập phương

Xem chi tiết

Bài 16 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 16 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 16 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Thùng chứa của một xe chở hàng

Xem chi tiết

Bài 17 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 17 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 17 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH

Xem chi tiết

Bài 18 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2 Bài 18 trang 105 sgk toán lớp 8 - tập 2

Giải bài 18 trang 105 SGK Toán 8 tập 2. Các kích thước của một hình hộp chữ nhật

Xem chi tiếtHỏi bài