CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Bình chọn:
4.1 trên 831 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1. Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1. Nhắc lại định lý về tổng ba góc của một tam giác...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1 Bài 1 trang 66 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x ở hình 5, hình 6

Xem chi tiết

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1 Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 8 tập 1. Góc kề bù với một góc của tứ giác

Xem chi tiết

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1 Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Ta gọi tứ giác ABCD trên hình 8 có AB = AD

Xem chi tiết

Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1 Bài 4 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9

Xem chi tiết

Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1 Bài 5 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 67 SGK Toán 8 tập 1. Đố em tìm thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, biết rằng kho báu nằm tại giao điểm

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài