CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Bình chọn:
4.1 trên 842 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Lý thuyết hình thang

Hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song. Hai cạnh song song gọi là hai đáy

Xem chi tiết

Lý thuyết tứ giác

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng

Xem chi tiết

Lý thuyết hình vuông

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết đối xứng trục

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng

Xem chi tiết

Lý thuyết đối xứng tâm

Hai điểm gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó

Xem chi tiết

Lý thuyết hình thang cân

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Xem chi tiết

Lý thuyết đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b

Xem chi tiết

Lý thuyết hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song

Xem chi tiết

Lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Xem chi tiết

Lý thuyết dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Ta đã biết vẽ hình bằng nhiều dụng cụ: thước, compa, êke....

Xem chi tiết

Lý thuyết đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình cuả tam giác là đoạn thằng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 64 SGK Toán 8 Tập 1

Trong các tứ giác ở hình 1, tứ giác nào luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 65 SGK Toán 8 Tập 1

Quan sát tứ giác ABCD ở hình 3 rồi điền vào chỗ trống:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất