Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bình chọn:
4.2 trên 471 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai ví dụ trên.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2 Bài 10 trang 12 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 12 SGK Toán 8 tập 2.Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2 Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (5x-2)/3 = (5-3x)/2 ...

Xem chi tiết

Bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 13 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Bạn Hoà giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như hình 2

Xem chi tiết

Bài 14 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 14 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau

Xem chi tiết

Bài 15 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 15 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h.

Xem chi tiết

Bài 16 trang 13 sgk toán 8 tập 2 Bài 16 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 8 tập 2. Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).

Xem chi tiết

Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2 Bài 17 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 14 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2 Bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 19 trang 14 sgk toán 8 tập 2 Bài 19 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 14 SGK Toán 8 tập 2. Viết phương trình ẩn x (mét) trong mỗi hình dưới đây (h.4) (S là diện tích của hình):

Xem chi tiết

Bài 20 trang 14 sgk toán 8 tập 2 Bài 20 trang 14 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 14 SGK Toán 8 tập 2. Đố: Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó...

Xem chi tiếtHỏi bài