Ôn tập chương II: Phân thức đại số

Bình chọn:
4.3 trên 205 phiếu
Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1 Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 57 trang 61 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ mỗi cặp phân thức sau bằng nhau:

Xem chi tiết

Bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 58 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 59 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 59 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 59 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. a) Cho biểu thức. Thay vào biểu thức đã cho rồi rút gọn biểu thức.

Xem chi tiết

Bài 60 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 60 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. a) Hãy tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức được xác định.

Xem chi tiết

Bài 61 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 61 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức

Xem chi tiết

Bài 62 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 62 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0.

Xem chi tiết

Bài 63 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 63 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số.

Xem chi tiết

Bài 64 trang 62 sgk toán 8 tập 1 Bài 64 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 62 SGK Toán 8 tập 1. Tìm giá trị của phân thức trong bài tập 62 tại x = 1,12 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1  – Chương 2 – Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 2 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 2 – Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2  – Chương 2 – Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 – Chương 2 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 2 – Chương 2 – Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3  – Chương 2 – Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 – Chương 2 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 – Chương 2 – Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4  – Chương 2 – Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 4 – Chương 2 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 3 – Chương 2 – Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5  – Chương 2 – Đại số 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 – Chương 2 – Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 5 – Chương 2 – Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài