Bài 4. Phương trình tích

Bình chọn:
4.2 trên 419 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích đa thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy nhớ lại một tính chất của phép nhân các số, phát biểu tiếp các khẳng định sau: Trong một tích, nếu có một thừa số bằng 0 thì ...

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 16 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình:

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 17 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình

Xem chi tiết

Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình: a) (3x - 2)(4x + 5) = 0 ...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Bài 22 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Bài 23 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 23 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Bài 24 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 24 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập 2 Bài 25 trang 17 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem chi tiết

Bài 26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 Bài 26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. TRÒ CHƠI (chạy tiếp sức)

Xem chi tiếtHỏi bài