Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Bình chọn:
4.2 trên 238 phiếu
Lý thuyết phép nhân các phân thức đại số

1. Qui tắc

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 51 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 51 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hai phân thức:

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Làm tính nhân phân thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép tính:...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 7 trang 52 SGK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh...

Xem lời giải

Bài 38 trang 52 SGK Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 52 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 40 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

Xem lời giải

Bài 41 trang 53 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 41 trang 53 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải