Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bình chọn:
4 trên 376 phiếu
Lý thuyết. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác và tam giác vuông

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 81 SGK Toán 8 Tập 2

Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình 47.

Xem lời giải

Bài 46 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

Xem lời giải

Bài 47 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54

Xem lời giải

Bài 48 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4.5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m.

Xem lời giải

Bài 49 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

Xem lời giải

Bài 50 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m.

Xem lời giải

Bài 51 trang 84 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 51 trang 84 SGK Toán 8 tập 2. Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó(h.53)

Xem lời giải

Bài 52 trang 85 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho một tam giác vuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

Xem lời giải