Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bình chọn:
4.2 trên 353 phiếu
Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

1. Biểu thức hữu tỉ

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức

Xem lời giải

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

Xem lời giải

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Xem lời giải

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

Xem lời giải

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Xem lời giải

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính:

Xem lời giải

Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức là một số chẵn.

Xem lời giải

Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức

Xem lời giải

Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :

Xem lời giải

Bài 55 trang 59 sgk toán 8 tập 1

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

Xem lời giải

Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? b) Rút gọn phân thức.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem lời giải