Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Bình chọn:
4.3 trên 264 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1. Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức

Xem chi tiết

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1 Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

Xem chi tiết

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập 1. Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Xem chi tiết

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Cho phân thức. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

Xem chi tiết

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1 Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Xem chi tiết

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1 Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 50 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính:

Xem chi tiết

Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập 1 Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Làm các phép tính sau:

Xem chi tiết

Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập 1 Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 52 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức là một số chẵn.

Xem chi tiết

Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập 1 Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 53 trang 58 SGK Toán 8 tập 1. a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức

Xem chi tiết

Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập 1 Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 54 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức sau được xác định :

Xem chi tiết

Bài 55 trang 59 sgk toán 8 tập 1 Bài 55 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 55 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức

Xem chi tiết

Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập 1 Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 56 trang 59 SGK Toán 8 tập 1. a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? b) Rút gọn phân thức.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem chi tiếtHỏi bài