Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Bình chọn:
4.2 trên 373 phiếu
Lý thuyết đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia. h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 100 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hai đường thẳng song song a và b (h.93).

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đường thẳng b.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 101 SGK Toán 8 Tập 1. Xét các tam giác ABC có BC cố định, đường cao ứng với cạnh BC luôn bằng 2 cm (h.95). Đỉnh A của các tam giác đó nằm trên đường nào ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 102 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 96b, trong đó các đường thẳng a, b, c, d song song với nhau.

Xem lời giải

Bài 67 trang 102 sgk toán 8 tập 1

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax

Xem lời giải

Bài 68 trang 102 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 102 SGK Toán 8 tập 1. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. lấy điểm B bất kì thuộc đường thằng d

Xem lời giải

Bài 69 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 69 trang 103 SGK Toán 8 tập 1. Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8)

Xem lời giải

Bài 70 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia

Xem lời giải

Bài 71 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 71 trang 103 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC ...

Xem lời giải

Bài 72 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 72 trang 103 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Để vạch một đường thẳng song song với mép gỗ 10cm, bác thợ mộc đặt đoạn bút chì CD dài 10cm vuông góc với ngón tay

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Xem thêm