Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bình chọn:
4.3 trên 352 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Trong Ví dụ trên,

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình nhận được...

Xem lời giải

Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B

Xem lời giải

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng

Xem lời giải

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Xem lời giải

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục.

Xem lời giải

Bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào

Xem lời giải

Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:

Xem lời giải

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Xem lời giải

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Xem lời giải

Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút.

Xem lời giải

Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau

Xem lời giải

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%.

Xem lời giải

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm.

Xem lời giải