Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bình chọn:
4.4 trên 261 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2. Trong Ví dụ trên,

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2 Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2. Giải phương trình nhận được...

Xem chi tiết

Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2 Bài 37 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B

Xem chi tiết

Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2 Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một tổ học tập được cho trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2 Bài 39 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Lan mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 120 nghìn đồng

Xem chi tiết

Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 40 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương, Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?

Xem chi tiết

Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 41 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục.

Xem chi tiết

Bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 42 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào

Xem chi tiết

Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:

Xem chi tiết

Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 44 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Điểm kiểm tra Toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Xem chi tiết

Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Xem chi tiết

Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2 Bài 46 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 46 trang 31 SGK Toán 8 tập 2. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường trong 10 phút.

Xem chi tiết

Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập 2 Bài 47 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi suất mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau

Xem chi tiết

Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2 Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số của tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%.

Xem chi tiết

Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập 2 Bài 49 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2. Đố: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm.

Xem chi tiếtHỏi bài