Bài 11. Hình thoi

Bình chọn:
4.2 trên 359 phiếu
Lý thuyết hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một hình bình hành.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O (h.101)...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3.

Xem lời giải

Bài 73 trang 105 sgk toán 8 tập 1

Tìm các hình thoi trên hình 102

Xem lời giải

Bài 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

Xem lời giải

Bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải

Bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm

Xem lời giải

Bài 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bàng nhau và được liên kết...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải