Bài 3. Diện tích tam giác

Bình chọn:
4.3 trên 296 phiếu
Lý thuyết diện tích tam giác

1. Định lý

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 16 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong các hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng

Xem lời giải

Bài 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM (h.131). Hãy giải thích vì sao ta có đẳng thức

Xem lời giải

Bài 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 19 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Xem hình 133. hãy chỉ ra các tam giác có cùng diện tích (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem lời giải

Bài 20 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 20 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó.

Xem lời giải

Bài 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE (h.134)

Xem lời giải

Bài 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông (h.135)

Xem lời giải

Bài 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho

Xem lời giải

Bài 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b.

Xem lời giải

Bài 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải